ROMAN WOVEN WOOD

Since 1978

Address:

20C, Tsuen Tung Factory Building, 28, Chai Wan Kok Street, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong

Telephone: 852-2756 1603, 852-2493 0055
Fax: 852-2416 8300, 852-2795 3486
Email:

rww@romanwovenwood.com

Distributor of Trietex,Elero and Geiger motors in China, Hong Kong and Macau